174000 : 8
172000 : 10
172000: 12
168000: 14
168000: 16
168000: 18
168000: 20
168000: 22
168000: 25
168000: 28
168000: 32

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *