170000 : 8
168000 : 10
168000: 12
164000: 14
164000: 16
164000: 18
164000: 20
164000: 22
164000: 25
164000: 28
164000: 32

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *