168000 : 8
166000 : 10
166000: 12
162000: 14
162000: 16
162000: 18
162000: 20
162000: 22
162000: 25
162000: 28
162000: 32

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *