159000 : 8
157000 : 10
157000: 12
153000: 14
153000: 16
153000: 18
153000: 20
153000: 22
153000: 25
153000: 28
153000: 32

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *